O mne

Volám sa Marta Hajnovicsová . Tvorím a žijem v Rimavskej Sobote.

 Od detstva sa zaoberám  tvorením, začiatky som si osvojila od Gabriela Viktora Kurillu na základnej umeleckej  škole  v Rim. Sobote.Po Gymnáziu v Rim.Sobote som svoje štúdie pokračovala na Pedagogickej sociálnej akadémii v Lučenci, v odbore výtvarná výchova, pod vedením PhDr.Jána Kostúra. V rámci oleja ma najviac oslovil realistický štýl, v čom som sa prehľbila pomocou Cene gál Istvána. Maľujem v realistickom štýle, ktoré ma veľmi oslovilo a stalo sa mojou každodennou prácou.

Výstavy :

Ibiza Art Fair -Espagna sept.2019

A.P.A.Galeria -Budapest marec 2019

Art Gallery Adriana  – Viedeň jan.2019

Salon Golden Garden –Lyon dec.2018

Salon Sexual Garden  -Viedeň okt.2018

Ibiza Art Fair – Espagna sept.2018

Agria Park Galeria- Eger aug.2018

Veľká sála Csemadoku – Bratislava apr. 2018

Agria park Galeria –  Eger dec.2017

 Limeš Galeria – Komárno sept.2017

Jancso Art Galery – Budapest febr. 2017

Galeria Domu kultúry –Salgótarján jan. 2017

Agria park Galeria – Eger dec. 2016

Jancsó Art Galery  – Budapest dec.2016

Galeria Ganevia – Rim.Sobota apr. 2016